GODE oplysninger

 

Se brian Overkærs hjemmeside f.eks.

Spinning intensitetsskala

Dgi intensitetsskala